Ombyggnad pumpstationer Bjärred

Projektfakta

Projekttyp: Pumpstation, Markarbete, VA, Elarbete
Beställare: AF Bygg Syd AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Igångsättningstid: Oktober 2020
Färdigställandetid: December 2020

Utförande företag:

Projektbeskrivning

Projektet omfattade markarbeten vid ombyggnation av två avloppspumpstationer varav sumpen till den ena pumpstationen renoverades och kompletterades med ny överbyggnad, under tiden revs den andra stationen i sin helhet och en ny byggdes med tillhörande samlingsbrunn.

Arbetena bestod av bland annat projektering, spontning, förbipumpning, rivning, sanering samt förläggning av ledningar och brunnar. Arbetena bestod även i anläggning av ny spolpost och utbyte av inkommande servisledning med tillhörande ventil samt återställningsarbeten.

Part of VA Nordic
Bild på logga från VA gruppen
Bild på logga från LJ Mark
Bild på logga från Rensman
Bild på logga från PGBorrning AB
Bild på logga från Svatek
Bild på logga från Jämstorps Entreprenad