Tidspress mellan truckar och containerfartyg

Projektfakta

Utförande företag:

Projektbeskrivning

Skandiahamnen, Göteborgs Hamn, är Skandinaviens största hamn för containertrafik. I genomsnitt anlöper 15 fartyg per dygn och totalt hanteras drygt 2000 containrar på samma tid.

Orsaken till uppdraget för Scandinavia VA-Teknik var att en 100 meter lång vattenledning i gjutjärn var undermålig. Vattenledningen är belägen på den del av hamnplan som har hög intensitet. I närheten lastas och lossas containrar kontinuerligt med hjälp av Skandinaviens tre största kranar som är 118 meter höga och väger 1650 ton vardera. Därtill trafikeras området intensivt med gaffel och containertruckar. Konventionell omläggning genom schaktning var otänkbart. I den här miljön skulle det medföra stora störningar och olägenheter i containerhanteringen, vilket i sin tur skulle leda till höga kostnader.

Vikten av ostörd logistik satte ramarna

När fartyg ligger i hamn för lastning och lossning är det enligt säkerhetsföreskrifterna strängt förbjudet att vistas på kajen på grund av att de gigantiska lastkranarna kör fram och tillbaka längs kajen. Beställaren – Göteborgs Hamn – gjorde klart att jobbet skulle utföras från och med torsdagen den 20 september 2007 och vara avslutat senast söndagen den 23 september. Uppdraget krävde en mycket detaljerad tidsplanering med minuters noggrannhet, för att uppfylla tidsplanen.

Under torsdagen lämnades besked om att ett stort containerfartyg skulle anlöpa hamnen med en last som krävde omedelbar lossning. Detta var inte känt när planeringen gjordes. I stället för att ha fyra dygn att utföra arbetet på så krymptes tidsplanen till ETT dygn. Som om inte detta var nog stötte Göteborgs Hamn, som ansvarade för schaktningsarbetet, på problem i det som skulle bli ett anslutningsschakt. Där fanns en 30 cm tjock betongplatta. Resultatet blev att anslutningsgropen som hade utlovats vara färdig på torsdag morgon inte var klar förrän efter lunch.

Komplett relining på under ett dygn

För att minimera störningarna valde Göteborgs Hamn relining. Den befintliga ledningen infodrades med U-Liner® PE100 SDR 17.

Scandinavia VA-Teknik startade arbetet med rengöring av vattenledningen. Därefter påbörjades installation av U-linern, ett arbete som fortlöpte utan problem och var färdigt under natten till fredagen. Inkopplingsarbetet var klart på fredag morgon.

En timme efter avslutat arbete påbörjades lossningen planenligt av det fartyget som hade anlöpt hamnen under natten. Tack vare ett effektivt arbete och ett gott samarbete med Göteborgs Hamn blev det ett lyckat resultat – hamnarbetet stördes minimalt, och framför allt blev det inga förseningar i containertrafiken. Driften i Skandiahamnen kunde pågå som vanligt.

Part of VA Nordic
Bild på logga från VA gruppen
Bild på logga från LJ Mark
Bild på logga från Rensman
Bild på logga från PGBorrning AB
Bild på logga från Svatek
Bild på logga från Jämstorps Entreprenad