VA-utbyggnad Almåsa huvuddel 2 och 3

Projektfakta

Projekttyp: VA-utbyggnad, Elarbete, Markarbete, Pumpstation
Beställare: Malmö Stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Igångsättningstid: februari 2021
Färdigställandetid: juli 2022

Utförande företag:

Projektbeskrivning

Projektet omfattade en VA-utbyggnad till 510 st kolonier i Almåsa fritidsby. I utbyggnaden förlades nya spillvattenledningar i både självfall och tryck, vatten- och bevattningsledningar samt dagvattenledningar. Till varje koloni avsätts tre serviser, en bevattningsvatten-, en dicksvatten- och en spillvattenservis med tillhörande ventiler och brunnar.

Projektet bestod av  ca 20-30 000 meter ledning med dimensioner från 25 mm till 200 mm samt sättning av fyra pumpstationer.

I projektet gjordes även en samförläggning av fiber åt Malmö stadsnät.

Part of VA Nordic
Bild på logga från VA gruppen
Bild på logga från LJ Mark
Bild på logga från Rensman
Bild på logga från PGBorrning AB
Bild på logga från Svatek
Bild på logga från Jämstorps Entreprenad