VA-utbyggnad Västra Nöbbelöv

Projektfakta

Projekttyp: VA-utbyggnad
Beställare: Skurups Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Igångsättningstid: Januari 2020
Färdigställandetid: Mars 2021

Utförande företag:

Projektbeskrivning

Projektet omfattade VA-utbyggnad av vatten och tryckavlopp i Västra Nöbbelöv i Skurups kommun. Förläggning av vatten och tryckavlopp har gjorts ca 20 km ledning. Ledningarna har varit i dimensioner från 40 mm PE till 125 mm PE samt att installation av nya LPS-enheter har gjorts som sen har anslutits till det nya kommunala spillvatten nätet.

Part of VA Nordic
Bild på logga från VA gruppen
Bild på logga från LJ Mark
Bild på logga från Rensman
Bild på logga från PGBorrning AB
Bild på logga från Svatek
Bild på logga från Jämstorps Entreprenad