Projektering

Vi har med egen projekteringsavdelning och den senaste mättekniken en heltäckande kompetens inom projektering. Vi utför all projektering och mätning i egen regi med korta kommunikationsvägar och snabba beslut. Vi utför både arbeten i form av projektering och dimensionering inför kommande offentliga upphandlingar men även arbeten med helhetsansvar i totalentreprenader.

Mätteknik

Mätteknik är en kritisk del i projekteringsprocessen, som använder avancerade metoder och verktyg för att erhålla exakta mått och data om ett projektområde, vilket säkerställer att design och planering baseras på tillförlitlig information. Genom att utnyttja precisionen i modern mätteknik kan projekt utformas och genomföras med högre noggrannhet och effektivitet, vilket minimerar risken för fel och oväntade komplikationer under byggprocessen.

Utförs av:

Drönarflygning för landmätning, anläggningsteknik och konstruktion

Drönarflygning har revolutionerat områdena landmätning, anläggningsteknik och konstruktion genom att erbjuda ett snabbt, kostnadseffektivt och precist sätt att samla in geografisk och topografisk information. Genom att använda drönare kan omfattande och detaljerade luftbilder, 3D-modeller och terrängkartor genereras, vilket underlättar planering, design och övervakning av konstruktionsprojekt och infrastrukturutveckling. Detta teknologiska framsteg möjliggör en noggrann analys av markförhållanden, resurshantering och projektframsteg, och bidrar till ökad produktivitet och precision i byggbranschen.

Utförs av:

Part of VA Nordic
Bild på logga från VA gruppen
Bild på logga från LJ Mark
Bild på logga från Rensman
Bild på logga från PGBorrning AB
Bild på logga från Svatek
Bild på logga från Jämstorps Entreprenad