Schaktfria tekniker / Relining

Schaktfria tekniker är metoder som används för att installera, reparera eller underhålla underjordiska rörledningar, kablar eller annan infrastruktur utan behov av att gräva stora diken eller schakt. Detta minskar störningar i trafiken, miljöpåverkan och är oftast kostnadseffektivt och tidsbesparande jämfört med traditionella metoder.

Relining av tryckledningar

Relining av tryckledningar är en schaktfri teknik där befintliga ledningar renoveras genom att en ny innerslang installeras inuti den gamla, vilket återställer eller förbättrar ledningens strukturella integritet och funktion. Denna metod är effektiv för att adressera läckor, korrosion och andra skador på tryckledningar, och möjliggör en snabb och minimalt invasiv lösning som minimerar störningar och reparationstid.

Utförs av:

Relining av självfallsledningar

Relining av självfallsledningar är en schaktfri metod som används för att reparera och renovera avlopps- och vattenledningar genom att införa en ny, slitstark liner inuti den befintliga ledningen, vilket eliminerar behovet av grävning. Denna teknik är idealisk för att åtgärda problem såsom läckor, blockeringar, och strukturella defekter i självfallsledningar, och den erbjuder en kostnadseffektiv, hållbar och mindre tidskrävande lösning jämfört med traditionella reparationsmetoder.

Utförs av:

Sliplining

Sliplining är en schaktfri renoveringsmetod där ett rör med mindre diameter installeras inuti ett befintligt skadat rör, med syfte att återställa rörets strukturella integritet och funktion. Detta är en kostnadseffektiv och snabb lösning för att reparera läckande eller skadade rörledningar utan behovet av omfattande grävningsarbeten, vilket minimerar störningar och miljöpåverkan.

Utförs av:

Schaktfria brunnsrenoveringar

Schaktfria brunnsrenoveringar innebär att man utför reparations- och underhållsarbeten på brunnar utan att behöva gräva upp och exponera hela brunnen, vilket kan minimera både kostnader och arbetsintensitet jämfört med traditionella metoder. Genom att använda avancerade tekniker och material kan brunnens struktur och funktion återställas och förbättras, vilket förlänger brunnens livslängd och pålitlighet.

Utförs av:

Schaktfria servisrenoveringar

Schaktfria servisrenoveringar refererar till tekniker som möjliggör renovering av servisledningar, som vatten- och avloppsledningar till fastigheter, utan att gräva upp marken över eller runt ledningarna. Dessa metoder, såsom relining och pipe bursting, är tids- och kostnadseffektiva, minskar störningar och miljöpåverkan och erbjuder hållbara lösningar för att åtgärda skador som korrosion, läckor och blockeringar i servisledningarna.

Utförs av:

Styrbar borrning

Styrbar borrning, även känd som horisontell styrbar borrning, är en schaktfri metod som används för installation av underjordiska rör, kablar och ledningar med minimal ytanstörning. Metoden tillåter operatörer att styrande borra längs en förutbestämd bana, vilket gör det möjligt att undvika hinder under jorden och installera ledningar under vägar, vattendrag och andra strukturer utan behov av öppna schakt eller grävning.

Utförs av:

Part of VA Nordic
Bild på logga från VA gruppen
Bild på logga från LJ Mark
Bild på logga från Rensman
Bild på logga från PGBorrning AB
Bild på logga från Svatek
Bild på logga från Jämstorps Entreprenad