Våra tjänster

Entreprenad

Vi utför samtliga förekommande arbeten inom entreprenadbranschen, från planering och projektering till färdigställande. Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss.

Tjänster:
Dränering / Rörarbeten | Grustransporter | Grävsug | Kranbil | Lastväxlare och anläggningstransporter | Markarbeten | Maskintransporter | Marksanering | Nerfräsning av kablar | Sprängning / Spräckning | Torrsugning | Svetsarbeten i PE-material | Rivning | VA-förnyelse | VA-utbyggnad | VA-sanering
Läs mer

Geotekniska undersökningar

PGBorrning har funnits sedan 2006 och har i dag tillgång till 5 olika geotekniska riggar. Erfarenheten bland de som jobbar på företaget pendlar mellan 2 år upp till så mycket som 30 år på några av oss.

Tjänster:
CPT-sondering samtliga klasser | Foderrörsdrivning Noex / Slagrör | HfA-sondering | Geoteknisk undersökning | JBsondering samtliga klasser | Kolvprovtagning | Morän provtagning | Radonanalyser | SKR-provtagning i dimension 75 – 102 mm | Vibrationsmätning | Vingförsök Dansk Vinge | Vingförsök SGI
Läs mer

Projektering

Vi har med egen projekteringsavdelning och den senaste mättekniken en heltäckande kompetens inom projektering. Vi utför all projektering och mätning i egen regi med korta kommunikationsvägar och snabba beslut.

Tjänster:
Drönarflygning för landmätning, anläggningsteknik och konstruktion | Mätteknik
Läs mer

Schaktfria tekniker / Relining

Schaktfria tekniker möjliggör arbete på underjordiska system utan stora grävningar. De minimerar störningar och är oftast mer kostnadseffektiva än traditionella grävmetoder.

Tjänster:
Relining av självfallsledningar | Relining av tryckledningar | Schaktfria brunnsrenoveringar | Schaktfria servisrenoveringar | Sliplining | Styrbar borrning
Läs mer

Tillverkning / Uthyrning

Ekopig tillverkas för rengöring och underhåll av rörledningar. Uthyrning av rörproppar erbjuder en flexibel och kostnadseffektiv lösning för temporär blockering av rör.

Tjänster:
Tillverkning av Ekopig | Uthyrning av Rörproppar
Läs mer
Part of VA Nordic
Bild på logga från VA gruppen
Bild på logga från LJ Mark
Bild på logga från Rensman
Bild på logga från PGBorrning AB
Bild på logga från Svatek
Bild på logga från Jämstorps Entreprenad